• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Thu, Feb 2, 2023 (Обяви 1 - 50 от 1040)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Беглец VeBjarkanson победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Бързоход Тюдор!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Беглец VeBjarkanson беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Беглец VeBjarkanson умря в гората от Диви коне.
"Едно бебе би използвало Заклинание за обладаване от духове по добре от теб!" обявява Диви коне.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тюдор спечели титлата Спасител за 977 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор бяга редовно от тренировките на Адоавир, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи Сърцеразбивач Зейдист в честна битка на полето на Ромар.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор умря в гората от Леден елементал.
Бързоход Тюдор блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор умря в гората от Вампироподобен прилеп.
Бързоход Тюдор блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Бързоход Тюдор!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ЧичоМитко загуби при схватка в гробището с Дявол в синя рокля.
"Аха, значи за това служи Примамливи обещания!" възкликва Дявол в синя рокля
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ЧичоМитко умря в гората от Купидон.
"Пази си гърба, Купидон, защото ще си отмъстя!" заканва се ЧичоМитко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ЧичоМитко направи заклинание за красота на Дяволитко smarfiotko!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko умря в гората от Мухлясал Скелет.
"Защо не станах преуспял лекар, както предложи баща ми?" чуди се Дяволитко smarfiotko гръмогласно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 1674 злато от vS sandera и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър kerk изчезна безследно и тези, които отидоха да го търсят, не се завърнаха.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър kerk предизвика учителя си, Мирерабанд и загуби!
"Това си е направо отвратително!" оплаква се Зубър kerk.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Дяволитко smarfiotko!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Stucky спечели титлата Дезертьор за 11 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародер Stucky уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
smarfiotko спечели титлата Демиург за 704 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko направи заклинание за красота на vS enora!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 2036 злато от Бързоход Тюдор и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародер Stucky победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародер Stucky бяга редовно от тренировките на Йореш, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тюдор спечели титлата Спасител за 976 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko се натъкна на мистични сили в гората и изчезна безследно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.036s / 22 queries (0.008s), Ave: 0.036s - 0.036/1)