• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Thu, Aug 6, 2020 (Обяви 1 - 50 от 545)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Бебе рис.
" Tricast, липсата ти на умения е позор," заявява Средноголям прилеп.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от ТОРЛАК CHEZARO!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
CHEZARO спечели титлата Патриарх за 309 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast реши, че има пълното право да сече дървета, въпреки фактът че сечището е с крайно нисък капацитет.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафка Feira умря в гората от Неспокойно Зомби.
"Пази си гърба, Неспокойно Зомби, защото ще си отмъстя!" заканва се Сарафка Feira.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ратай SamWinchester умря в гората от Грозна Харпия.
"Върни се, когато се научиш да се биеш," надсмива ти се Грозна Харпия.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Пубер Wilco умря в гората от Принцесата на селото Горно Нанадолнище.
"Нямаш и капка чест, Принцесата на селото Горно Нанадолнище!" проплаква Пубер Wilco.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil загина, когато атакува Пубер Wilco на полето в Деголбург.
"Много се радвам, че се сдобих с Заклинание за огън, дето беше на Президент Hedevil," възкликва Пубер Wilco.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Пубер Wilco бяга редовно от тренировките на Йореш, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Пубер Wilco бяга редовно от тренировките на Йореш, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil демонстрира майсторство в Композирането на Фестивална музика!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Президент Hedevil да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil бяга редовно от тренировките на Адварес, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil бяга редовно от тренировките на Унелит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Президент Hedevil!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Президент Hedevil победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.049s / 21 queries (0.008s), Ave: 0.049s - 0.049/1)