• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Fri, Nov 16, 2018 (Обяви 1 - 50 от 103)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Yaleena спечели титлата Защитник за 141 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena умря в схватка с Слънчево цвете Tara, докато се опитваше да плячкоса жилището 'Майнау - островът на цветята и пеперудите'.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast направи заклинание за красота на Le Grand Patron Uroboros!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast изчезна безследно и тези, които отидоха да го търсят, не се завърнаха.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Julz
спечели титлата Сатрап за 202 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Dark Lady
Julz
!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
умря travelling to Деголбург от Злобния Невин.
"Добре де, това не беше ли удар под пояса?!" отбелязва Dark Lady
Julz
.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
умря в схватка с Слънчево цвете Tara, докато се опитваше да плячкоса жилището 'Майнау - островът на цветята и пеперудите'.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz
победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz направи заклинание за жизненост на Eminence of Light Yaleena!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady Julz победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dark Lady
Julz победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Eminence of Light Yaleena!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eminence of Light Yaleena победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.053s / 19 queries (0.009s), Ave: 0.053s - 0.053/1)