• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Wed, Nov 25, 2020
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия Ruyjin победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия Ruyjin победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия Ruyjin победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия Ruyjin победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия Ruyjin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия Ruyjin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия Ruyjin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия Ruyjin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия Ruyjin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ruyjin спечели титлата Любовчия за 4 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Ruyjin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Ruyjin победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Ruyjin победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Ruyjin бяга редовно от тренировките на Адоавир, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Джак Спароу.
"Това си е направо отвратително!" оплаква се Tricast.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast спечели титлата Бог за 2539 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast демонстрира майсторство в Изработването на Лютня!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 10 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 10 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast бяга редовно от тренировките на Адоавир, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 29550 злато от Tricast и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 10 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 10 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 10 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Tricast да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 10 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак ЧичоМитко умря в гората от Фригиден скелет.
"Знаете ли, Чирак ЧичоМитко наистина си го просеше след всичко, което аз казах за неговата майка," споделя Фригиден скелет.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак ЧичоМитко беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак ЧичоМитко умря в гората от Чирак Некромансър.
"Аха, значи за това служи Немъртъв Великан!" възкликва Чирак Некромансър
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак ЧичоМитко победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак ЧичоМитко победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак ЧичоМитко победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost умря в гората от Одисей Волфганг.
"Много се радвам, че се сдобих с щастие, дето беше на Богиня Radost," възкликва Одисей Волфганг.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 15 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.127s / 19 queries (0.007s), Ave: 0.127s - 0.127/1)