• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Wed, Apr 14, 2021 (Обяви 1 - 50 от 106)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Глутница Кръвожадни Лемури.
"Аха, значи за това служи Подсвиркване и Вой!" възкликва Глутница Кръвожадни Лемури
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Епикуреец
Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Епикуреец за 239 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Епикуреец Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin демонстрира майсторство в композирането на симфонии!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Огромен воден елементал.
"Следващият път си изяж зеленчуците" предлага ти Усмихнати щастливи хора.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Епикуреец Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Палавница Vivianna победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Амазонка.
Le Grand Patron Uroboros блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Палавница Vivianna победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 9 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Епикуреец за 238 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Епикуреец Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin демонстрира майсторство в композирането на мадригална музика!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros победи Селски шут Turel като се промъкна в стаите на Страноприемницата!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.05s / 20 queries (0.012s), Ave: 0.05s - 0.05/1)