• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sat, Nov 28, 2020
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby предизвика учителя си, Двиредан и загуби!
"Не биваше да ставаш от кревата тази сутрин," казва Двиредан.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby бяга редовно от тренировките на Цейлот, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Зубър DrunkenLullaby!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby бяга редовно от тренировките на Жерард, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby бяга редовно от тренировките на Адварес, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby умря в схватка с Warrior Princess
Kаlistо
, докато се опитваше да плячкоса жилището 'Египет'.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Потрошеното тяло на Зубър DrunkenLullaby беше открито насред една уличка.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby предизвика учителя си, Адварес и загуби!
"Добре де, това не беше ли удар под пояса?!" отбелязва Зубър DrunkenLullaby.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby бяга редовно от тренировките на Адварес, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Зубър DrunkenLullaby да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby бяга редовно от тренировките на Унелит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby изчезна безследно и тези, които отидоха да го търсят, не се завърнаха.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby бяга редовно от тренировките на Глиник, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър DrunkenLullaby умря в гората от Голям Прилеп.
"Може би следващият път няма да си толкова наперен!" изсмива се Голям Прилеп
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.216s / 20 queries (0.01s), Ave: 0.216s - 0.216/1)