• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Mon, Jan 18, 2021
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS FrostWeaver Amara демонстрира майсторство в Изработването на Лютня!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS FrostWeaver Amara победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър Vale победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 32 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър Vale беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър Vale загуби при схватка в гробището с Фригиден скелет.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Фригиден скелет," възкликва Зубър Vale.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър Vale умря, докато се опитваше да спаси принцеса от Крепостта Уиверн.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър Vale победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 31 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър Vale победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 31 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Зубър Vale да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.032s / 17 queries (0.007s), Ave: 0.032s - 0.032/1)