• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sun, Nov 29, 2020
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце SemperFidelis загина, когато атакува Селянче Zaritoboeca на полето в Глюкмур.
"Може би следващият път няма да си толкова наперен!" изсмива се Селянче Zaritoboeca
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце SemperFidelis предизвика учителя си, Глиник и загуби!
"Върни се, когато се научиш да се биеш," надсмива ти се Глиник.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце SemperFidelis победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце SemperFidelis победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце SemperFidelis бяга редовно от тренировките на Мирерабанд, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 4521 злато от Момченце SemperFidelis и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.024s / 14 queries (0.004s), Ave: 0.024s - 0.024/1)