• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Wed, Nov 13, 2019 (Обяви 1 - 50 от 238)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер Feroxynn загуби при схватка в гробището с Демоничен рицар.
"Не биваше да надценявам толкова силата си...!" разкайва се Тамплиер
Feroxynn.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер Feroxynn умря в гората от Гари Ларсън.
"Пази си гърба, Злобния Невин, защото ще си отмъстя!" заканва се Тамплиер
F
eroxynn.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер Feroxynn победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер
F
eroxynn победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер Feroxynn победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Гражданче Souldevour!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер
F
eroxynn победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Souldevour спечели титлата Гражданче за 34 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер Feroxynn победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Lopodom умря в гората от Гладен художник.
"Виждам Лондон, виждам Париж, виждам и долните гащи на Момченце Lopodom!" споделя Гладен художник.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Lopodom победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер
F
eroxynn победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер Feroxynn победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер
F
eroxynn победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Feroxynn спечели титлата Тамплиер за 48 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер
F
eroxynn уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер Feroxynn демонстрира майсторство в изпълнението на лютня!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер
F
eroxynn победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер Feroxynn победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер
F
eroxynn победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер Feroxynn победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер
F
eroxynn победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Тамплиер Feroxynn да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Гражданче Souldevour да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тамплиер
F
eroxynn победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Гражданче Souldevour!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Гражданче Souldevour победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Souldevour спечели титлата Гражданче за 33 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.079s / 21 queries (0.007s), Ave: 0.079s - 0.079/1)