• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Mon, Nov 11, 2019 (Обяви 101 - 150 от 514)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Maestro Feroxynn да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
Feroxynn победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
F
eroxynn победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
Feroxynn победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
F
eroxynn победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко умря в гората от Болен ент.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Болен ент," възкликва Унищожител Сашко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Всички трябва да аплодират Унищожител Сашко за страхотното приземяване, което направи, докато скачаше на леглото.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тялото на Унищожител Сашко беше открито, набучено със стрели!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
F
eroxynn загина, когато атакува Унищожител Сашко на полето в Деголбург.
"Не биваше да ставаш от кревата тази сутрин," казва Унищожител Сашко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Паж
Feroxynn победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Паж Feroxynn победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър Veloxynn направи заклинание за красота на Паж
F
eroxynn!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Feroxynn спечели титлата Паж за 38 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
Feroxynn уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast завърши Легло по поръчка - Луксозно качество which is now available in the Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn демонстрира майсторство в композирането на симфонии!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
F
eroxynn победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
F
eroxynn копаеше толкова алчно и невнимателно за злато и бисери, че минната галерия се срути и погреба неопитния миньор.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
F
eroxynn победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Писар Souldevour да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Потрошеното тяло на Писар Souldevour бе открито наполовина потънало при скалите в подножието водопада.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour се натъкна на мистични сили в гората и изчезна безследно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писар Souldevour победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Souldevour спечели титлата Писар за 26 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар Souldevour уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар Souldevour победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар Souldevour победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.055s / 25 queries (0.01s), Ave: 0.055s - 0.055/1)