• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Wed, Nov 13, 2019 (Обяви 151 - 200 от 233)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Паладин Feroxynn победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Млад Вампир.
"Аха, значи
за това служи
Дълги Заострени Нокти!" възкликва Млад Вампир
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Паладин
Feroxynn победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Унищожител Сашко да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тялото на Tricast беше открито, проснато на една гола поляна.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast направи заклинание за красота на Le Grand Patron Uroboros!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Нова мебел наречена беше завършена от Tricast. Вече е достъпна в Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко направи заклинание за красота на Неповторима Crystal!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Паладин Feroxynn овладя всички дисциплини в Mузикалния Магазин на Амлийн!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
F
eroxynn спечели титлата Паладин за 46 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Неповторима Crystal направи заклинание за красота на Унищожител Сашко!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата умря в гората от Синята птица на щастието.
"Може би следващият път няма да си толкова наперен!" изсмива се Синята птица на щастието
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
F
eroxynn демонстрира майсторство в Изработването на Тимпани!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Унищожител Сашко победи Момченце Aragorn, докато войнът спеше в жилището си.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Малък прилеп.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Малък прилеп," възкликва Le Grand Patron Uroboros.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Войвода Странджата да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Le Grand Patron Uroboros!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
F
eroxynn победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros направи заклинание за сила на Tricast!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn предизвика Единака и бандата му, но крадците се оказаха доста по-силни!
"Нямаш и капка чест, Крадците на Единака!" проплаква Maestro
F
eroxynn.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Feroxynn победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха Le Grand Patron Uroboros при опит да отсече една от овошките на Celestial Emissary
Bitterglitter, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros победи Ратай БатБойко, докато войнът спеше в жилището си.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro
F
eroxynn победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Слънчево цвете Tara умря в гората от Гордън любителят на сирена.
Слънчево цвете Tara удря главата си в една стена..."Глупачка, глупачка, глупачка!" чуха я хората да вика.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Слънчево цвете Tara направи заклинание за сила на Войвода Странджата!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха Слънчево цвете Tara при опит да отсече една от овошките на Maestro Carella, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Слънчево цвете Tara победи Даскал Souldevour в честна битка на полето на Ромар.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войвода Странджата победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.059s / 27 queries (0.012s), Ave: 0.059s - 0.059/1)