• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Fri, Aug 23, 2019 (Обяви 1 - 50 от 400)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин ataka умря в гората от Таласъм.
"Не биваше да ставаш от кревата тази сутрин," казва Таласъм.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Откриха Сарафин ataka С ЕДИН КРАК В ГРОБА, след като едно дърво в Дъскорезницата се стовари върху невнимателния войн. Явно е голям любител на дърветата!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Клисар ноби победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Клисар ноби!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Клисар ноби победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин ataka победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 732 злато от Сарафин ataka и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин ataka победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин ataka победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Клисар ноби победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ataka спечели титлата Сарафин за 24 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 1018 злато от Клисар ноби и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и неговата банда от весели мъже спукаха от бой Клисар ноби.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ноби спечели титлата Клисар за 29 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro ноби уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro ноби демонстрира майсторство в композирането на мадригална музика!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro ноби победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka умря в гората от Вампирус, Богът на прилепите.
"Търговец ataka, липсата ти на умения е позор," заявява Вампирус, Богът на прилепите.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Откриха Търговец ataka в Каменоломната С ЕДИН КРАК В ГРОБА.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro ноби победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro ноби победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Maestro ноби!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka умря в гората от Зъл магьосник.
"Виждам Лондон, виждам Париж, виждам и долните гащи на Търговец ataka!" споделя Артемида, Богинята на лова.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka получи работа в Мелницата.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro ноби победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 7 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka бяга редовно от тренировките на Йореш, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец ataka умря в гората от Ездач на Дракони.
"Не биваше да надценявам толкова силата си...!" разкайва се Търговец ataka.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast изчезна безследно и тези, които отидоха да го търсят, не се завърнаха.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Tricast!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast овладя всички дисциплини в Mузикалния Магазин на Амлийн!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast спечели титлата Бог за 1745 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Вампирус, Богът на прилепите.
"Много се радвам, че се сдобих с С голи ръце, и посяга към гърлото ти!, дето беше на Tricast," възкликва Вампирус, Богът на прилепите.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros загуби при схватка в гробището с Разлагащ се скелет.
"Едно бебе би използвало Юмруци по добре от теб!" обявява Разлагащ се скелет.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Духче.
" Tricast, липсата ти на умения е позор," заявява Духче.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast демонстрира майсторство в Изработването на Тимпани!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Полярна мечка.
"Едно бебе би използвало Юмруци по добре от теб!" обявява Полярна мечка.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast направи заклинание за красота на Слънчево цвете Tara!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.071s / 23 queries (0.013s), Ave: 0.071s - 0.071/1)