• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Tue, Sep 27, 2022 (Обяви 1 - 50 от 599)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър sbzk загуби при схватка в гробището с Гном некромансър.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Гном некромансър," възкликва Зубър sbzk.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър sbzk умря в гората от Зъл магьосник.
"Не биваше да ставаш от кревата тази сутрин," казва Зъл магьосник.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko умря в гората от Опърпан главорез.
"Пази си гърба, Опърпан главорез, защото ще си отмъстя!" заканва се Архангел smarfiotko.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Архангел smarfiotko!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
smarfiotko спечели титлата Архангел за 445 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko направи заклинание за сила на vS sandera!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
sandera спечели титлата Бог за 3355 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko умря в гората от Старши Драконов Пазител.
Архангел smarfiotko блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Архангел smarfiotko победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Даскалица boja победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera направи заклинание за сила на Архангел smarfiotko!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Даскалица boja победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera демонстрира майсторство в композирането на симфонии!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войник Chance победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Даскалица boja победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Даскалица boja победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войник Chance победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Обезумели прилепи вампири.
"Не биваше да ставаш от кревата тази сутрин," казва Обезумели прилепи вампири.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Слънчево цвете Tara умря в гората от Луд с мачете.
"Много се радвам, че се сдобих с Madrikon Mason Sword,
дето беше на Слънчево цвете Tara," възкликва Луд с мачете.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Неповторима Crystal умря в гората от Бутниме Дръпниев.
"Аха, значи за това служи Противоречиви аргументи!" възкликва Бутниме Дръпниев
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chance спечели титлата Войник за 8 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Chance уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera бяга редовно от тренировките на Сенсей Нета, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera бяга редовно от тренировките на Двиредан, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Chance победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 7 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Неповторима Crystal беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Неповторима Crystal умря в гората от Бутниме Дръпниев.
"Аха, значи за това служи Печеливша Тактика!" възкликва Командир на армията на село Горно Нанадолнище
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.272s / 21 queries (0.242s), Ave: 0.272s - 0.272/1)