• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sun, Sep 25, 2022 (Обяви 1 - 50 от 768)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Месия smarfiotko победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Месия smarfiotko бяга редовно от тренировките на Йореш, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия DildoBangings победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия DildoBangings победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия DildoBangings победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия DildoBangings победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия DildoBangings бяга редовно от тренировките на Глиник, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Месия smarfiotko победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия DildoBangings победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия DildoBangings победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Месия smarfiotko победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Месия smarfiotko победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Месия smarfiotko победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
DildoBangings спечели титлата Занаятчия за 19 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Фермер DildoBangings уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Месия smarfiotko победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Фермер DildoBangings победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Месия smarfiotko победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging умря, докато се опитваше да спаси принцеса от Тъмницата на Драко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Единакът и бандата му ступаха Селски кмет DildoBanging, задето нямаше нищо ценно за крадене.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи Послушничка boja в честна битка на полето на Ромар.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging бяга редовно от тренировките на Глиник, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging умря в гората от Тъмен призрак.
"Селски кмет DildoBanging, липсата ти на умения е позор," заявява Тъмен призрак.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет DildoBanging победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
DildoBanging спечели титлата Селски кмет за 28 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Всички трябва да аплодират Съветник DildoBanging за страхотното приземяване, което направи, докато скачаше на леглото.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging умря в гората от Елмарски шпионин.
"Вече и колибата на лечителя няма да ти помогне, Съветник DildoBanging!" мърмори Елмарски шпионин.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник DildoBanging победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.034s / 19 queries (0.006s), Ave: 0.034s - 0.034/1)