• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sat, Apr 10, 2021 (Обяви 1 - 50 от 798)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет Vale победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко изчезна безследно и тези, които отидоха да го търсят, не се завърнаха.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет Vale победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет Vale победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко и Виолет се разведоха днес...
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко и Виолет бяха събрани днес в щастлив брак!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет Vale победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет Vale победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ЧичоМитко спечели титлата Защитник за 140 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски кмет Vale победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко демонстрираш майсторство в изпълнението на Свиренето на Тимпани!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Единакът и бандата му ступаха Селски кмет Vale, задето нямаше нищо ценно за крадене.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vale спечели титлата Селски кмет за 28 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник Vale уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник Vale победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник Vale победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник Vale беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник Vale загуби при схватка в гробището с Крилат Демон на Смърта.
"Аха, значи за това служи Свирепи червени очи!" възкликва Крилат Демон на Смърта
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник Vale се натъкна на мистични сили в гората и изчезна безследно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко загуби при схватка в гробището с Адвокат на SCO.
"Може би следващият път няма да си толкова наперен!" изсмива се Адвокат на SCO
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник Vale победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко умря в гората от Експерт укротител на дракони.
"Как можах да го допусна?" оплаква се Защитник ЧичоМитко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Съветник Vale победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Защитник ЧичоМитко!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко и Виолет се разведоха днес...
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко и Виолет бяха събрани днес в щастлив брак!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ЧичоМитко спечели титлата Защитник за 139 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко демонстрира майсторство в изпълнението на гайда!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.056s / 23 queries (0.012s), Ave: 0.056s - 0.056/1)