• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Wed, Jul 15, 2020 (Обяви 1 - 50 от 1175)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler загуби при схватка в гробището с Пламтящо зомби.
"Аха, значи за това служи Пламтящи юмруци!" възкликва Пламтящо зомби
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler умря в гората от Три-пръстов Ленивец.
"Това си е направо отвратително!" оплаква се Депутат Rinzler.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Borimechkoff спечели титлата Сержант за 50 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Rinzler спечели титлата Депутат за 87 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff умря в гората от Стрелци от село Горно нанадолнище.
Хората дочуха Стрелци от село Горно нанадолнище да казва, " с Заклинание за призоваване на дракон не можеш да победиш Горящи стрели!"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Пубер Wilco загуби при схватка в гробището с Адска хрътка.
"Наистина не би трябвало да притежаваш Мечът на Адепт +1 щом не можеш да си служиш с такъв уред, пояснява Адска хрътка.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Пубер Wilco умря в гората от Дявол в синя рокля.
"Наистина не би трябвало да притежаваш Мечът на Адепт +1 щом не можеш да си служиш с такъв уред, пояснява Дявол в синя рокля.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Пубер Wilco получи работа във фермата.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Депутат Rinzler!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Депутат Rinzler победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сержант Borimechkoff победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka умря в гората от Миризлива калинка.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Миризлива калинка," възкликва Огромен Дървар B ataka.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Зъл имп.
"Пази си гърба, Зъл имп, защото ще си отмъстя!" заканва се Tricast.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 6989 злато от Tricast и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.172s / 18 queries (0.007s), Ave: 0.172s - 0.172/1)