• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Thu, Oct 6, 2022 (Обяви 451 - 455 от 455)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Marlin победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Chance победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ЧичоМитко загуби при схватка в гробището с Голям Прилеп.
"Пази си гърба, Голям Прилеп, защото ще си отмъстя!" заканва се ЧичоМитко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ЧичоМитко умря в гората от Войн циклоп.
ЧичоМитко блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Chance победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.022s / 14 queries (0.005s), Ave: 0.022s - 0.022/1)