• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Wed, Dec 7, 2022 (Обяви 551 - 600 от 866)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия blazed беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Дяволитко smarfiotko!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
smarfiotko спечели титлата Полубог за 618 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko направи заклинание за сила на Знахарка boja!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko умря в гората от Човека кърпа.
"Не биваше да надценявам толкова силата си...!" разкайва се Дяволитко smarfiotko.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko направи заклинание за сила на Селянче figi!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия blazed загуби при схватка в гробището с Клоун на Смъртта.
"Занаятчия blazed, липсата ти на умения е позор," заявява Клоун на Смъртта.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия blazed умря в гората от Човека кърпа.
"Това си е направо отвратително!" оплаква се Занаятчия blazed.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селянче figi загуби при схватка в гробището с Грозна Харпия.
"Виждам Лондон, виждам Париж, виждам и долните гащи на Селянче figi!" споделя Грозна Харпия.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората са видели Селянче figi за последно на борда на една лодка.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Селянче figi!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
figi спечели титлата Селянче за 14 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволитко smarfiotko умря в гората от Средноголям прилеп.
"Аха, значи за това служи Пронизителни писукания!" възкликва Средноголям прилеп
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi умря в гората от Човека кърпа.
"Може би следващият път няма да си толкова наперен!" изсмива се Човека кърпа
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Малък прилеп.
"Може би следващият път няма да си толкова наперен!" изсмива се Малък прилеп
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi умря в гората от Голям грифон.
"Това си е направо отвратително!" оплаква се Селски шут figi.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Uroboros спечели титлата Бог за 3962 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут figi победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros демонстрира майсторство в Изпълнение на Цигулка!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.069s / 26 queries (0.037s), Ave: 0.069s - 0.069/1)