• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Fri, Jul 3, 2020 (Обяви 651 - 700 от 1188)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Диктатор ataka победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Диктатор ataka бяга редовно от тренировките на Фие, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby умря travelling to Деголбург от Наркоман.
Хората дочуха Наркоман да казва, " с Шотландски меч с две остриета на Петкан не можеш да победиш Свърх доза!"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Слънчево цвете Tara направи заклинание за сила на Диктатор ataka!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха Слънчево цвете Tara при опит да отсече една от овошките на Войвода doob, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Дезертьорка Hestaby!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tais спечели титлата Княгиня за 126 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огнена Дяволица Tais уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Неповторима Crystal направи заклинание за сила на Lord of Terror KoHaH!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Диктатор ataka победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Диктатор ataka бяга редовно от тренировките на Мирерабанд, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Нова мебел наречена беше завършена от Неповторима Crystal. Вече е достъпна в Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Нова мебел наречена беше завършена от Огнена Дяволица Tais. Вече е достъпна в Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 2833 злато от Диктатор ataka и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огнена Дяволица Tais демонстрира майсторство в композирането на симфонии!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огнена Дяволица Tais победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огнена Дяволица Tais победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огнена Дяволица Tais победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброволец Rinzler победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброволец Rinzler победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 644 злато от Lord of Terror KoHaH и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огнена Дяволица Tais победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 742 злато от Lord of Terror KoHaH и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброволец Rinzler победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby умря в гората от Голям грифон.
Дезертьорка Hestaby удря главата си в една стена..."Глупачка, глупачка, глупачка!" чуха я хората да вика.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброволец Rinzler победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброволец Rinzler победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огнена Дяволица Tais победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброволец Rinzler победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Диктатор ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброволец Rinzler победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огнена Дяволица Tais победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Диктатор ataka умря в гората от Малък Торбалан.
"Не биваше да ставаш от кревата тази сутрин," казва Малък Торбалан.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Доброволец Rinzler победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьорка Hestaby победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Доброволец Rinzler!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.059s / 21 queries (0.013s), Ave: 0.059s - 0.059/1)