• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sun, Jul 5, 2020 (Обяви 701 - 725 от 725)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO умря travelling to Деус Ноктурнем от Демоничен рицар.
Хората дочуха Демоничен рицар да казва, " с Изебък +1 не можеш да победиш Дяволско копие!"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO умря в гората от Майстор некромант.
"Върни се, когато се научиш да се биеш," надсмива ти се Чирак Некромансър.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ТОРЛАК CHEZARO победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор NOMAK умря в гората от Призрак дървар.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Призрак дървар," възкликва Дезертьор NOMAK.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Фурия MamaMia умря в гората от Пишман журналист.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Пишман журналист," възкликва vS Фурия MamaMia.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор NOMAK победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Фурия MamaMia победи Капитан Rinzler в честна битка на полето на Ромар.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор NOMAK победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор NOMAK победи Любовчийка SummerStorm в честна битка на полето на Деголбург.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор NOMAK победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Капитан Rinzler победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Капитан Rinzler победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Капитан Rinzler победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Капитан Rinzler победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Капитан Rinzler победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Капитан Rinzler победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Капитан Rinzler!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Капитан Rinzler победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Капитан Rinzler победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Капитан Rinzler победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.039s / 17 queries (0.008s), Ave: 0.039s - 0.039/1)