• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sun, Aug 7, 2022 (Обяви 51 - 100 от 990)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 6714 злато от Tricast и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха vS sandera да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Елзадница.
Лудата Одри се усмихва. "Липсва ти бързина. Липсва ти сила."
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 1424 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Клисар KoTuiNeshto победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха Клисар KoTuiNeshto при опит да отсече една от овошките на Кръстоносец Carella, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera бяга редовно от тренировките на Сенсей Нета, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 1455 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 2053 злато от Tricast и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera бяга редовно от тренировките на Двиредан, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 7391 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Боляр smarfiotko победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 7193 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Chance победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera умря в гората от Майстор некромант.
"Нямаш и капка чест, Майстор некромант!" проплаква vS sandera.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Боляр smarfiotko победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бегълка Immortalia направи заклинание за жизненост на Момченце Chance!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera завърши Легло по поръчка - Луксозно качество which is now available in the Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Chance победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Скелет Демон.
Скелет Демон се усмихва. "Липсва ти бързина. Липсва ти сила."
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS DarkMaster умря в гората от Три-пръстов Ленивец.
"Едно бебе би използвало Заклинание за огън по добре от теб!" обявява Три-пръстов Ленивец.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS DarkMaster направи заклинание за сила на Наемничка boja!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Кръшкача Bonzai умря в гората от Купидон.
"Вече и колибата на лечителя няма да ти помогне, vS Кръшкача Bonzai!" мърмори Зъл магьосник.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.044s / 21 queries (0.012s), Ave: 0.044s - 0.044/1)