• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Tue, Nov 24, 2020 (Обяви 51 - 100 от 768)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия ЧичоМитко победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Фурия MamaMia победи Селски шут Zaritoboeca в честна битка на полето на Кекселкраг.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия ЧичоМитко победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Нова мебел наречена беше завършена от vS Фурия MamaMia. Вече е достъпна в Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия ЧичоМитко победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчия ЧичоМитко победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ЧичоМитко спечели титлата Занаятчия за 19 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Фермер ЧичоМитко уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Фермер ЧичоМитко победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Фермер ЧичоМитко победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Фермер ЧичоМитко победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Лихвар luchkoboeca!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Фермер ЧичоМитко победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лихвар luchkoboeca победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Фермер ЧичоМитко победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Всички трябва да аплодират Лихвар luchkoboeca за страхотното приземяване, което направи, докато скачаше на леглото.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
luchkoboeca спечели титлата Лихвар за 25 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин luchkoboeca уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин luchkoboeca победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Nemzes загуби при схватка в гробището с Тъмнина.
"Нямаш и капка чест, Тъмнина!" проплаква Maestro Nemzes.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Nemzes загина, когато атакува Селски шут Zaritoboeca на полето в Кекселкраг.
"Нямаш и капка чест, Селски шут Zaritoboeca!" проплаква Maestro Nemzes.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин luchkoboeca победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч Cvitilin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Zaritoboeca победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин luchkoboeca победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Zaritoboeca победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Zaritoboeca победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин luchkoboeca победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Cvitilin спечели титлата Сваляч за 3 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.046s / 18 queries (0.006s), Ave: 0.046s - 0.046/1)