• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sun, Nov 10, 2019 (Обяви 101 - 150 от 367)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител Feroxynn загуби при схватка в гробището с Средноголям Прилеп-Вампир.
"Защо не станах преуспял лекар, както предложи баща ми?" чуди се Лечител
Feroxynn гръмогласно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител Feroxynn умря в гората от Барман.
"Как можах да го допусна?" оплаква се Лечител
F
eroxynn.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител Feroxynn победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Лечител
F
eroxynn да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител Feroxynn победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител
Feroxynn победи Сарафин Souldevour в честна битка на полето на Ромар.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител Feroxynn победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител
F
eroxynn победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител Feroxynn победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител
Feroxynn победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител Feroxynn победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител
F
eroxynn победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител Feroxynn победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител
F
eroxynn победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Лечител Feroxynn!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Лечител
F
eroxynn победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BABARORO умря в гората от Летящо Драконче.
Хората дочуха Летящо Драконче да казва, " с Заклинание за призоваване на дракон не можеш да победиш Свистяща Опашка!"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Feroxynn спечели титлата Лечител за 33 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Поклонник
F
eroxynn уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин Souldevour победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха Поклонник Feroxynn при опит да отсече една от овошките на vS Guardian LastResort, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Поклонник
F
eroxynn демонстрира майсторство в Изпълнение на Цигулка!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Поклонник Feroxynn победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин Souldevour победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Поклонник
F
eroxynn победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Поклонник Feroxynn!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин Souldevour победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин Souldevour победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Поклонник
F
eroxynn победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин Souldevour победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин Souldevour победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Поклонник Feroxynn победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сарафин Souldevour победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Поклонник
F
eroxynn победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Souldevour спечели титлата Сарафин за 24 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец Souldevour уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец Souldevour победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец Souldevour победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец Souldevour победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец Souldevour победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Търговец Souldevour победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost умря в гората от Бебе рис.
"Не биваше да надценявам толкова силата си...!" разкайва се Богиня Radost.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха vS Кръшкача Bonzai при опит да отсече една от овошките на vS DarkMaster, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Фурия MamaMia умря в гората от Вампир във форма на прилеп.
"Как можах да го допусна?" оплаква се vS Фурия MamaMia.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Фурия MamaMia победи Търговец Souldevour в честна битка на полето на Ромар.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър Veloxynn загуби при схватка в гробището с Черна точица.
"Защо не станах преуспял лекар, както предложи баща ми?" чуди се Зубър Veloxynn гръмогласно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубър Veloxynn умря в гората от Самурай.
"Егото ми не може да понесе повече удари!" възмущава се Зубър Veloxynn.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Поклонник Feroxynn загуби при схватка в гробището с Черна точица.
"Как можах да го допусна?" оплаква се Поклонник
F
eroxynn.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.056s / 23 queries (0.012s), Ave: 0.056s - 0.056/1)