• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Mon, Nov 23, 2020 (Обяви 101 - 150 от 650)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Калфа luchkoboeca победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Намериха Неповторима Crystal С ЕДИН КРАК В ГРОБА след схватка с Злият Дъглас в Дъскорезницата. МРАЗЯ ДЪРВЕТА! - беше чут да казва.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Всички трябва да аплодират Калфа luchkoboeca за страхотното приземяване, което направи, докато скачаше на леглото.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Калфа luchkoboeca беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Калфа luchkoboeca изчезна безследно и тези, които отидоха да го търсят, не се завърнаха.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Слънчево цвете Tara победи Дезертьор Zaritoboeca в честна битка на полето на Ромар.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Слънчево цвете Tara победи Момченце sausage в честна битка на полето на Глюкмур.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Калфа luchkoboeca победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Калфа luchkoboeca победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Zaritoboeca победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Zaritoboeca победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 7 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Калфа luchkoboeca победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце sausage беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце sausage загуби при схватка в гробището с Малък прилеп вампир.
"Аха, значи за това служи Смъртоносни зъби!" възкликва Малък прилеп вампир
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце sausage умря в гората от Следящата сянка.
"Виждам Лондон, виждам Париж, виждам и долните гащи на Момченце sausage!" споделя Следящата сянка.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце sausage победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 7 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Zaritoboeca победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin спечели 118 злато, след като хвърли 3 шестици в Dark Horse Tavern.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Калфа luchkoboeca победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Zaritoboeca победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Калфа luchkoboeca победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Zaritoboeca победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Zaritoboeca победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 7 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Zaritoboeca победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Zaritoboeca победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin загуби при схватка в гробището с Черна точица.
"АААААХХХХХХХХ!!" се провиква Момченце Cvitilin отчаяно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Zaritoboeca спечели титлата Дезертьор за 11 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародер Zaritoboeca уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
luchkoboeca спечели титлата Калфа за 21 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак luchkoboeca уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародер Zaritoboeca победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак luchkoboeca победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin умря в гората от Принцът на Горно Нанадолнище.
"Как можах да го допусна?" оплаква се Момченце Cvitilin.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Пубер DreamBreaker победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак luchkoboeca победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародер Zaritoboeca победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Момченце Cvitilin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародер Zaritoboeca победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак luchkoboeca победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародер Zaritoboeca победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Всички трябва да аплодират Бегълка ellenettes за страхотното приземяване, което направи, докато скачаше на леглото.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Момченце Cvitilin победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бегълка ellenettes победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 7 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бегълка ellenettes бяга редовно от тренировките на Йореш, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.051s / 22 queries (0.01s), Ave: 0.051s - 0.051/1)