• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sun, Sep 20, 2020 (Обяви 151 - 200 от 785)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BABARORO умря в гората от Съсухрен Скелет.
"Нямаш и капка чест, Съсухрен Скелет!" проплаква BABARORO.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от BABARORO!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Нова мебел наречена беше завършена от BABARORO. Вече е достъпна в Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris бяга редовно от тренировките на Сенсей Нета, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Господарка на Злото Eris да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris бяга редовно от тренировките на Двиредан, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Господарка на Злото Eris!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тялото на Самодива Carella беше открито, набучено със стрели!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Mel спечели титлата Демиург за 744 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчийка Айслин умря в гората от Духче.
"Много се радвам, че се сдобих с Заклинание за призоваване на вълк, дето беше на Занаятчийка Айслин," възкликва Артемида, Богинята на лова.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчийка Айслин победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчийка Айслин победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчийка Айслин бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Занаятчийка Айслин!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчийка Айслин победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella се натъкна на мистични сили в гората и изчезна безследно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчийка Айслин беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eris спечели титлата Знахарка за 83 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris демонстрира майсторство в изпълнението на гайда!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчийка Айслин загуби при схватка в гробището с Крещяща банши.
"Нямаш и капка чест, Крещяща банши!" проплаква Занаятчийка Айслин.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Занаятчийка Айслин умря в гората от Командир на армията на село Горно Нанадолнище.
"Нямаш и капка чест, Великан!" проплаква Занаятчийка Айслин.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.054s / 23 queries (0.011s), Ave: 0.054s - 0.054/1)