• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Tue, Aug 9, 2022 (Обяви 201 - 250 от 734)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko изчезна безследно и тези, които отидоха да го търсят, не се завърнаха.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ратайка Immortalia победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ратайка Immortalia победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Radost спечели титлата Богиня за 2644 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи Warrior Princess
Kаlistо
в честна битка на полето на Кекселкраг.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost демонстрира майсторство в Изработката на Флейта!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 17 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost бяга редовно от тренировките на Йореш, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Торлак CHEZARO победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор fyre загуби при схватка в гробището с Черна точица.
"АААААХХХХХХХХ!!" се провиква Дезертьор fyre отчаяно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор fyre умря в гората от Мим.
"Нямаш и капка чест, Мим!" проплаква Дезертьор fyre.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
smarfiotko спечели титлата Деспот за 122 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost умря в гората от Експерт укротител на дракони.
"Как можах да го допусна?" оплаква се Богиня Radost.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 16 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost бяга редовно от тренировките на Адоавир, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 16 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 16 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko направи заклинание за красота на vS sandera!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ратайка Immortalia беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko загуби при схватка в гробището с Гигантски прилеп.
"Едно бебе би използвало Заклинание за призоваване на дракон по добре от теб!" обявява Гигантски прилеп.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko умря в гората от Три-пръстов Ленивец.
"Знаете ли, Деспот smarfiotko наистина си го просеше след всичко, което аз казах за неговата майка," споделя Три-пръстов Ленивец.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost умря в гората от Наркоман.
"Може би следващият път няма да си толкова наперен!" изсмива се Наркоман
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ратайка Immortalia умря в гората от Черен тигър.
"Едно бебе би използвало Юмруци по добре от теб!" обявява Черен тигър.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 15 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost бяга редовно от тренировките на Сенсей Нета, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Деспот smarfiotko победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 15 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost бяга редовно от тренировките на Двиредан, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.039s / 20 queries (0.009s), Ave: 0.039s - 0.039/1)