• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Thu, Sep 17, 2020 (Обяви 201 - 250 от 782)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от vS Cerulean BlueLadyD!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel изчезна безследно, а спасителният отряд така и не се завърна.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Diva Mel!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха Diva Mel при опит да отсече една от овошките на Друид DasKleineHexe, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Mel спечели титлата Демиург за 740 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel загуби при схватка в гробището с Призрачна глутница вълци.
"Егото ми не може да понесе повече удари!" възмущава се Diva Mel.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel изчезна безследно, а спасителният отряд така и не се завърна.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Diva Mel победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BlueLadyD
спечели титлата Покръстена за 132 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин загуби при схватка в гробището с Огромен прилеп-вампир.
"Едно бебе би използвало Заклинание за призоваване на дракон по добре от теб!" обявява Огромен прилеп-вампир.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин умря в гората от Горски гигант.
"Наистина не би трябвало да притежаваш Заклинание за призоваване на дракон щом не можеш да си служиш с такъв уред, пояснява Горски гигант.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
прояви майсторлък в изработката на гайди!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Свинарка Айслин!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинарка Айслин бяга редовно от тренировките на Мирерабанд, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris умря в гората от Купидон.
"Аха, значи за това служи Розови стрели на любовта!" възкликва Купидон
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Айслин спечели титлата Свинарка за 17 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Овчарка Айслин уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Овчарка Айслин победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris направи заклинание за красота на Зидаромазач В ataka!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.054s / 21 queries (0.01s), Ave: 0.054s - 0.054/1)