• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Thu, Dec 1, 2022 (Обяви 201 - 250 от 887)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Неповторима Crystal умря в гората от Старши Дресьор на дракони.
"Вече и колибата на лечителя няма да ти помогне, Неповторима Crystal!" мърмори Старши Дресьор на дракони.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Неповторима Crystal направи заклинание за сила на Свинепас blazed!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Потрошеното тяло на Дяволица Alexa бе открито наполовина потънало при скалите в подножието водопада.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Дяволица Alexa!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx направи заклинание за сила на Бързоход Тюдор!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинепас blazed победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинепас blazed победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Свинепас blazed!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинепас blazed победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор умря в гората от Огромен плешив програмист.
Бързоход Тюдор блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Executie Jinx!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Alexa спечели титлата Дева за 358 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволица Alexa уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволица Alexa победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволица Alexa победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Бързоход Тюдор!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинепас blazed победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинепас blazed победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволица Alexa победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор направи заклинание за красота на Executie Jinx!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинепас blazed победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дяволица Alexa победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Jinx спечели титлата Режисьорка за 332 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тюдор спечели титлата Херувим за 489 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx демонстрира майсторство в Изработването на Лютня!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Свинепас blazed победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи Аракно Фобия в честна битка на полето на Ромар.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Executie Jinx победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Бързоход Тюдор победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.039s / 19 queries (0.009s), Ave: 0.039s - 0.039/1)