• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Thu, Sep 17, 2020 (Обяви 251 - 300 от 782)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от vS Cerulean BlueLadyD!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BlueLadyD
спечели титлата Покръстена за 131 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от vS Cerulean
BlueLadyD!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka умря в гората от Журналист в таблоиден вестник.
"АААААХХХХХХХХ!!" се провиква Зидаромазач В ataka отчаяно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD умря в гората от Джак Спароу.
"Пази си гърба, Джак Спароу, защото ще си отмъстя!" заканва се vS Cerulean BlueLadyD.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BlueLadyD
спечели титлата Княгиня за 130 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka се опита да плячкоса жилище 'Insanitarium', но попадна в капан и загина!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
демонстрира майсторлък в изработката на гъдулки!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD умря в гората от Фортула Чистата Котка.
"Аха, значи за това служи Смъртоносен прицел!" възкликва Снайперист
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от vS Cerulean
BlueLadyD!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA загуби при схватка в гробището с Крилат Демон на Смърта.
"Виждам Лондон, виждам Париж, виждам и долните гащи на vS Poison HysTeRiA!" споделя Крилат Демон на Смърта.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха Зидаромазач В ataka при опит да отсече една от овошките на vS Кръшкача Bonzai, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA умря travelling to Деголбург от Принцът на прилепите-вампири.
"Много се радвам, че се сдобих с Заклинание за призоваване на дракон, дето беше на vS Poison HysTeRiA," възкликва Принцът на прилепите-вампири.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka умря в гората от Учащ се Драконов ездач.
"Това си е направо отвратително!" оплаква се Зидаромазач В ataka.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха vS Poison HysTeRiA да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.056s / 22 queries (0.011s), Ave: 0.056s - 0.056/1)