• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Wed, Sep 30, 2020 (Обяви 251 - 300 от 337)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Tricast!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Неповторима Crystal умря в гората от Самурай.
"Знаете ли, Неповторима Crystal наистина си го просеше след всичко, което аз казах за нейната майка," споделя Самурай.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast направи заклинание за красота на Неповторима Crystal!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Tricast да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 7280 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 8195 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Тръстиков голем.
"Защо не станах преуспял лекар, както предложи баща ми?" чуди се Tricast гръмогласно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 2280 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris направи заклинание за красота на Зидаромазач В ataka!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara направи заклинание за beauty на vS Кръшкача Bonzai!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха vS Shadow Huntress Amara да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Болярка DasKleineHexe победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Болярка DasKleineHexe победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Болярка DasKleineHexe!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Болярка DasKleineHexe победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 2994 злато от vS Shadow Huntress Amara и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Болярка DasKleineHexe беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Болярка DasKleineHexe умря в гората от Ковчег.
"Егото ми не може да понесе повече удари!" възмущава се Болярка DasKleineHexe.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Болярка DasKleineHexe победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Shadow Huntress Amara победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Carella спечели титлата Самодива за 69 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella умря, когато се изправи пред Зеления Дракон!!! Костите й се търкалят пред входа на пещерата, точно както и костите на онези, влезли преди нея.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Зеленият Дракон," възкликва Самодива Carella.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella демонстрира майсторство в Изработването на Лютня!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 8 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 8 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Болярка DasKleineHexe победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Болярка DasKleineHexe победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Болярка DasKleineHexe победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella завърши Стол по поръчка - Луксозно качество which is now available in the Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Самодива Carella беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.541s / 21 queries (0.011s), Ave: 0.541s - 0.541/1)