• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Thu, Jul 9, 2020 (Обяви 301 - 350 от 1024)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войник Borimechkoff победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka умря в гората от Кентавър стрелец.
Кентавър стрелец се усмихва. "Липсва ти бързина. Липсва ти сила."
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Войник Borimechkoff победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писарка Hestaby беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писарка Hestaby загуби при схватка в гробището с Адвокат на SCO.
"Знаете ли, Писарка Hestaby наистина си го просеше след всичко, което аз казах за нейната майка," споделя Адвокат на SCO.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писарка Hestaby умря в гората от Гражданин на село Горно Нанадолнище.
"Не биваше да ставаш от кревата тази сутрин," казва Глутница Кръвожадни Лемури.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писарка Hestaby победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писарка Hestaby победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Borimechkoff спечели титлата Войник за 8 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka изчезна безследно и тези, които отидоха да го търсят, не се завърнаха.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писарка Hestaby победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писарка Hestaby победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писарка Hestaby победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka бяга редовно от тренировките на Цейлот, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff се натъкна на мистични сили в гората и изчезна безследно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff предизвика учителя си, Гадриел елфическия ренджър и загуби!
"Не биваше да ставаш от кревата тази сутрин," казва Гадриел елфическия ренджър.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Огромен Дървар B ataka да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka бяга редовно от тренировките на Адварес, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka бяга редовно от тренировките на Унелит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka умря в гората от Член на Анонимните любители на дракони.
"Как можах да го допусна?" оплаква се Огромен Дървар B ataka.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Огромен Дървар B ataka!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 839 злато от Огромен Дървар B ataka и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka предизвика учителя си, Унелит и загуби!
"Не биваше да надценявам толкова силата си...!" разкайва се Огромен Дървар B ataka.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Писарка Hestaby победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Наемник Borimechkoff победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Огромен Дървар B ataka победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.053s / 23 queries (0.011s), Ave: 0.053s - 0.053/1)