• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Fri, Jul 10, 2020 (Обяви 301 - 350 от 953)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Apostle of Darkness Yaleena победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Shadow спечели титлата Пуберка за 2 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубърка Shadow уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Hestaby спечели титлата Отстъпница за 31 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Селски шут Borimechkoff!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Послушничка Hestaby уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубърка Shadow победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Послушничка Hestaby победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Послушничка Hestaby победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Julz спечели титлата Старейшина за 97 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz направи заклинание за сила на Огромен Дървар B ataka!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Послушничка Hestaby беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Borimechkoff победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубърка Shadow победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Старейшина Julz!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Borimechkoff спечели титлата Селски шут за 13 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Беглец Borimechkoff уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Беглец Borimechkoff победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 4704 злато от Старейшина Julz и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Беглец Borimechkoff победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Беглец Borimechkoff победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубърка Shadow победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубърка Shadow победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost умря, докато се опитваше да спаси принц от Тъмницата на Драко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубърка Shadow победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубърка Shadow победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Старейшина Julz победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зубърка Shadow победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.046s / 16 queries (0.006s), Ave: 0.046s - 0.046/1)