• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sun, Dec 5, 2021 (Обяви 351 - 400 от 1208)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Дявол LumosВтори!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
LumosВтори спечели титлата Дявол за 1380 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори умря travelling to Ромар от Невидим човек.
Дявол LumosВтори блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Дявол LumosВтори!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Tarikat победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Tarikat победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lancelot спечели титлата Дявол за 1350 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи vS Blade Master
в честна битка на полето на Деголбург.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Единакът и бандата му ступаха Дявол LumosВтори, задето нямаше нищо ценно за крадене.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Дявол Lancelot да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot бяга редовно от тренировките на Сенсей Нета, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot бяга редовно от тренировките на Двиредан, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Tarikat победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор Tarikat победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол Lancelot победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дявол LumosВтори умря travelling to Ромар от Бясна Мишка.
"Върни се, когато се научиш да се биеш," надсмива ти се Бясна Мишка.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.064s / 26 queries (0.022s), Ave: 0.064s - 0.064/1)