• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Wed, Apr 14, 2021 (Обяви 351 - 400 от 680)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Епикуреец
Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost умря в гората от Вампир във форма на прилеп.
"Как можах да го допусна?" оплаква се Богиня Radost.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris умря в гората от Амазонка.
"Аха, значи за това служи Лък и стрела!" възкликва Амазонка
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris реши, че има пълното право да сече дървета, въпреки фактът че сечището е с крайно нисък капацитет.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи Епикуреец Marin в честна битка на полето на Деголбург.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Селски шут Turel и Виолет бяха видени да се качват заедно по стълбите в страноприемницата.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко загуби при схватка в гробището с Следящата сянка.
"Егото ми не може да понесе повече удари!" възмущава се Защитник ЧичоМитко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко умря в гората от Малко Зайче.
"Ще си отмъстя, Луп хипнотичното чихуахуа. И то скоро!" заявява Защитник ЧичоМитко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко и Виолет се разведоха днес...
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко и Виолет бяха събрани днес в щастлив брак!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха Епикуреец
Marin при опит да отсече една от овошките на Поетеса Carella, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Епикуреец за 243 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Епикуреец Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin демонстрира майсторство в изпълнението на гайда!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Епикуреец
Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Епикуреец за 242 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Епикуреец Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin демонстрира майсторство в Изпълнение на Цигулка!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец
Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Епикуреец Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.055s / 24 queries (0.01s), Ave: 0.055s - 0.055/1)