• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Mon, Apr 19, 2021 (Обяви 401 - 450 от 509)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Теолог Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin демонстрира майсторлък в изработката на гъдулки!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin бяга редовно от тренировките на Двиредан, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Теолог Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Теолог за 261 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Теолог
Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin демонстрира майсторство в Изработването на Лютня!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Radost умря в гората от Връхлитащ бивол.
"Знаете ли, Maestro Radost наистина си го просеше след всичко, което
аз казах за нейната майка
," споделя Връхлитащ бивол.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Radost победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 7 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог Marin победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Теолог
Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Radost беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Radost умря в гората от Лудата Одри.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Лебед със сирене," възкликва Maestro Radost.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Radost победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Radost победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Radost победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Maestro Radost беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.046s / 19 queries (0.007s), Ave: 0.046s - 0.046/1)