• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Sun, Sep 20, 2020 (Обяви 401 - 450 от 785)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka умря в гората от Пухльо Рошав.
"Егото ми не може да понесе повече удари!" възмущава се Зидаромазач В ataka.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris направи заклинание за красота на Зидаромазач В ataka!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris овладя всички дисциплини в Mузикалния Магазин на Амлийн!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eris спечели титлата Войвода за 78 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris демонстрира майсторство в Композирането на Фестивална музика!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Господарка на Злото Eris!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Алхимик SamWinchester умря в гората от Член на Анонимните любители на дракони.
"Много се радвам, че се сдобих с Uncontrollable passion-BigBlackCock, дето беше на Алхимик SamWinchester," възкликва Член на Анонимните любители на дракони.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka умря в гората от Купидон.
"Вече и колибата на лечителя няма да ти помогне, Зидаромазач В ataka!" мърмори Купидон.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Алхимик SamWinchester получи раабота в Леярната.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka бяга редовно от тренировките на Йореш, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
HysTeRiA спечели титлата Предателка за 39 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA демонстрира майсторство в композирането на мадригална музика!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от vS Poison HysTeRiA!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Poison HysTeRiA победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха vS Poison HysTeRiA да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от vS Cerulean
BlueLadyD
!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 1083 злато от vS sandera и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BlueLadyD
спечели титлата Защитник за 139 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS Cerulean
BlueLadyD
победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.063s / 20 queries (0.008s), Ave: 0.063s - 0.063/1)