• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Thu, May 28, 2020 (Обяви 1 - 50 от 1041)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч aLeXnDr демонстрира майсторство в Изработването на Лютня!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч aLeXnDr победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 12 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сваляч aLeXnDr победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH загуби при схватка в гробището с Зомби войн.
"Вече и колибата на лечителя няма да ти помогне, Женкар KoHaH!" мърмори Зомби войн.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH загина, когато атакува Дезертьорка Julz на полето в Кекселкраг.
"Едно бебе би използвало Шотландски меч с две остриета на Драконовия войн по добре от теб!" обявява Дезертьорка Julz.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH бяга редовно от тренировките на Двиредан, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тялото на Tricast беше открито, проснато на една гола поляна.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 3990 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH бяга редовно от тренировките на Цейлот, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Сърцеразбивач Jafjaf победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 10 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH бяга редовно от тренировките на Жерард, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Вбесен Синигер.
"Много се радвам, че се сдобих с Коронавирус, дето беше на Tricast," възкликва Вбесен Синигер.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH бяга редовно от тренировките на Адварес, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost умря в гората от Малък Дракон.
"Как можах да го допусна?" оплаква се Богиня Radost.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast направи заклинание за красота на Слънчево цвете Tara!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH бяга редовно от тренировките на Унелит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 1646 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 925 злато от Tricast и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH бяга редовно от тренировките на Гут, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH бяга редовно от тренировките на Глиник, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost умря в гората от Бясна тълпа.
"Богиня Radost, липсата ти на умения е позор," заявява Бясна тълпа.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH бяга редовно от тренировките на Фие, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Женкар KoHaH бяга редовно от тренировките на Мирерабанд, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BABARORO умря в гората от Загубено призраче.
"Не биваше да надценявам толкова силата си...!" разкайва се BABARORO.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
KoHaH спечели титлата Женкар за 5 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия KoHaH уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия KoHaH победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Богиня Radost победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия KoHaH победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия KoHaH бяга редовно от тренировките на Адоавир, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия KoHaH победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия KoHaH бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия KoHaH победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия KoHaH бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Любовчия KoHaH беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Летовник.
"Нямаш и капка чест, Летовник!" проплаква Tricast.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.052s / 22 queries (0.01s), Ave: 0.052s - 0.052/1)