• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Fri, Aug 12, 2022 (Обяви 1 - 50 от 629)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko загуби при схватка в гробището с Средноголям Прилеп-Вампир.
"Едно бебе би използвало Заклинание за светкавици по добре от теб!" обявява Средноголям Прилеп-Вампир.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko умря в гората от Зомби.
"Ще си отмъстя, Зомби. И то скоро!" заявява Покръстен smarfiotko.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
sandera спечели титлата Бог за 3244 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera демонстрира майсторство в композирането на симфонии!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
smarfiotko спечели титлата Покръстен за 135 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera направи заклинание за сила на vS
Hache!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор fyre загуби при схватка в гробището с Вампироподобен прилеп.
"Пази си гърба, Вампироподобен прилеп, защото ще си отмъстя!" заканва се Дезертьор fyre.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор fyre умря в гората от Кентавър стрелец.
"Върни се, когато се научиш да се биеш," надсмива ти се Кентавър стрелец.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дезертьор fyre направи заклинание за сила на Неповторима Crystal!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха vS sandera да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тялото на vS sandera беше открито, набучено със стрели!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera направи заклинание за сила на vS Изгнаник HardMisguided!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko направи заклинание за красота на vS sandera!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko умря в гората от Дяволът.
"Нямаш и капка чест, Дяволът!" проплаква Покръстен smarfiotko.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera умря в гората от Грубиян от филм за Бонд.
"Добре де, това не беше ли удар под пояса?!" отбелязва vS sandera.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vS sandera победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko направи заклинание за сила на vS Кръшкача Bonzai!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko умря в гората от Тъмен Друид.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Тъмен Друид," възкликва Покръстен smarfiotko.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Покръстен smarfiotko победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.039s / 20 queries (0.009s), Ave: 0.039s - 0.039/1)