• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Mon, Apr 12, 2021 (Обяви 301 - 350 от 1034)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Изповедник Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Изповедник за 218 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Изповедник
Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin прояви майсторлък в изработката на гайди!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Заловиха Изповедник Marin при опит да отсече една от овошките на vS Succubus DeviriS, но Елендир спря виновника навреме.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin загуби при схватка в гробището с Призрачна глутница вълци.
Изповедник
Marin блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тялото на Изповедник Marin беше открито, набучено със стрели!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник
Marin победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Фие и премина на ниво 3 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Изповедник
Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изповедник Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на ниво 2 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris изчезна безследно, а спасителният отряд така и не се завърна.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 1796 злато от Господарка на Злото Eris и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 691 злато от Господарка на Злото Eris и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 1325 злато от Господарка на Злото Eris и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ прибира 2603 злато от Господарка на Злото Eris и задържа плячката за себе си!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris завърши Легло по поръчка - Луксозно качество which is now available in the Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Eris спечели титлата Теоложка за 263 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris демонстрира майсторство в композирането на мадригална музика!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris направи заклинание за красота на Зидаромазач В ataka!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Чирак Vesta умря в гората от Обезумели прилепи вампири.
Чирак Vesta удря главата си в една стена..."Глупачка, глупачка, глупачка!" чуха я хората да вика.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.055s / 24 queries (0.01s), Ave: 0.055s - 0.055/1)