• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Tue, Apr 13, 2021 (Обяви 351 - 400 от 1047)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Философ
Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Принцесата на селото Горно Нанадолнище.
"Вече и колибата на лечителя няма да ти помогне, Le Grand Patron Uroboros!" мърмори Планински Крал.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Философ за 232 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Философ
Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin демонстрира майсторлък в изработката на гъдулки!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Полска мишка.
"Пази си гърба, Барман, защото ще си отмъстя!" заканва се Le Grand Patron Uroboros.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Нова мебел наречена беше завършена от Le Grand Patron Uroboros. Вече е достъпна в Магазин за Мебели.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Планински Крал.
Le Grand Patron Uroboros блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря travelling to Ромар от Старши Дресьор на дракони.
"Егото ми не може да понесе повече удари!" възмущава се Le Grand Patron Uroboros.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Философ Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Полска мишка.
"Нямаш и капка чест, Учащ се Драконов ездач!" проплаква Le Grand Patron Uroboros.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ Marin победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros умря в гората от Полска мишка.
"
АААААХХХХХХХХ!!
" се провиква Le Grand Patron Uroboros отчаяно.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Философ
Marin беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тялото на Философ Marin беше открито, проснато на една гола поляна.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le Grand Patron Uroboros беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.142s / 22 queries (0.008s), Ave: 0.142s - 0.142/1)