• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Fri, Apr 9, 2021 (Обяви 351 - 400 от 983)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко умря в гората от Духче.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Духче," възкликва Защитник ЧичоМитко.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко умря в гората от Монархът на село Горно Нанадолнище.
"Знаете ли, Защитник ЧичоМитко наистина си го просеше след всичко, което
аз казах за неговата майка
," споделя Монархът на село Горно Нанадолнище.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко загуби при схватка в гробището с Призрачна глутница вълци.
"Може би следващият път няма да си толкова наперен!" изсмива се Призрачна глутница вълци
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Защитник ЧичоМитко умря в гората от Учащ се Драконов ездач.
"Върни се, когато се научиш да се биеш," надсмива ти се Учащ се Драконов ездач.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Математик за 194 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Математик
Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin демонстрира майсторство в композирането на симфонии!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Математик Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Математик за 193 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin демонстрираш майсторство в Композирането на погребална музика!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик
Marin победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Математик Marin победи учителя си Глиник и премина на ниво 4 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.054s / 20 queries (0.012s), Ave: 0.054s - 0.054/1)