• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Fri, Sep 18, 2020 (Обяви 1 - 50 от 797)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH демонстрира майсторство в Композирането на Сонати!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH умря в гората от Снайперист.
"Олеле! Не знаех че можеш това, Грубиян от филм за Бонд," възкликва Lord of Terror KoHaH.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Lord of Terror KoHaH!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 1344 злато от Lord of Terror KoHaH и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Зидаромазач В ataka умря в гората от Обезумели прилепи вампири.
Зидаромазач В ataka блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
KoHaH спечели титлата Алхимик за 204 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH демонстрира майсторство в композирането на симфонии!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH бяга редовно от тренировките на Цейлот, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Lord of Terror KoHaH!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH загуби при схватка в гробището с Зомби войн.
"Аха, значи за това служи Ръждиво копие!" възкликва Зомби войн
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH умря в гората от Парен елементал.
Хората дочуха Парен елементал да казва, " с Заклинание за отравяне не можеш да победиш Изгарящи струи въздух!"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris загуби при схватка в гробището с Дяволът.
"Знаете ли, Господарка на Злото Eris наистина си го просеше след всичко, което аз казах за нейната майка," споделя Дяволът.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris умря в гората от Зъл магьосник.
"Знаете ли, Господарка на Злото Eris наистина си го просеше след всичко, което аз казах за нейната майка," споделя Зъл магьосник.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 1227 злато от Lord of Terror KoHaH и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Господарка на Злото Eris победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
KoHaH спечели титлата Алхимик за 203 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH демонстрира майсторлък в изработката на гъдулки!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lord of Terror KoHaH победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.048s / 18 queries (0.007s), Ave: 0.048s - 0.048/1)