• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Thu, Apr 8, 2021 (Обяви 1 - 50 от 749)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Амазонка.
Хората дочуха Амазонка да казва, " с Възрастен Щраус не можеш да победиш Лък и стрела!"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast спечели титлата Бог за 2690 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародерка Лолита направи заклинание за красота на vS Фурия MamaMia!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast демонстрира майсторство в свиренето на флейта!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародерка Лолита победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародерка Лолита победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast бяга редовно от тренировките на Сенсей Нета, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Tricast да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи Минотавъра от Пещерите! Смъртта на много пътешественици бе отмъстена!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародерка Лолита беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast направи заклинание за красота на Le Grand Patron Uroboros!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Marin спечели титлата Математик за 186 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародерка Лолита умря в гората от Злобния Невин.
"Може би следващият път няма да си толкова наперен!" изсмива се Злобния Невин
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 13396 злато от Tricast и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Хората дочуха Скулптор Marin да се хвали с победата си срещу многобройна група бандити!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin демонстрира майсторство в Изработването на Лютня!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор Marin победи учителя си Йореш и премина на 15 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin победи учителя си Адоавир и премина на 14 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор Marin победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на 13 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin бяга редовно от тренировките на Гадриел елфическия ренджър, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор Marin победи учителя си Целит и премина на 12 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародерка Лолита победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор Marin победи Мантикора, който тероризираше пътищата! Жертвите му бяха отмъстени!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор Marin победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мародерка Лолита победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 4 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор Marin победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор Marin победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Скулптор Marin!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор Marin победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Скулптор
Marin победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.049s / 21 queries (0.007s), Ave: 0.049s - 0.049/1)