• Относно Легендата за Зеления Дракон
MightyE ти казва: "Ще отделим няколко минутки, за да опитаме да обясним този нов лиценз и причините за него на нормален български език. Юридическият текст на лиценза може да бъде намерен онлайн на адрес http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/bg/legalcode и трябва да бъде прочетен и разбран внимателно преди използването на този код."

"Този нов лиценз беше избран, заради проблеми с GPL. Той покриваше само разпространение на изходния код, ако и само ако изпълнимия код бива разпространяван."

"В уеб среда, особено интерпретирана уеб среда като PHP, инсталацията на игра сама по себе си не представлява разпространение, и затова хората взимаха нашия труд, променяха го и не разпространяваха сорс кода на техните модификации така, че да може от това да спечели цялата общност. Те действаха съгласно буквата, но не и съгласно духа на закона."

"Проучване от страна на авторите обаче доведе до факта, че правото на публично представление е едно от правата, които по принцип са ограничени само за собствениците на авторски права, И че компютърните програми, особено видеоигрите и интерактивните игри като Легендата за Зеления дракон, се смятат за публично представяни, ако работят на публично достъпен сървър."

"Новият лиценз позволява публично представяне на произведението само ако изходният код на модифицираното произведение е достъпен при поискване."

"На чист български език това означава, че ако сложите тази игра на уеб сървър и разрешите на хора 'извън нормалния кръг на семейство и познати' да играят, вие правите публично представление на произведението и ТРЯБВА или а) да направите ВСИЧКИ промени, които правите по играта достъпни при поискване (забележка: това не е задължително да става чрез връзката за гледане на сорс кода, но всеки трябва да може да ви помоли за кода И да получи пълно копие), или б) да се уговорите лично с авторите, за да ви дадат специален лиценз, или в) напълно да премахнете кода от сървъра."

"Разбираме, че хората имат нужда да имат части от играта, които са техни и само техни. С тази цел ще направим следното изключение от обикновените изисквания за разпространение на сорс кода -- всеки файл-модул, който не е модифициран или получен от файл-модул, включен в основния пакет И който не изисква промени в основния код (кода, разпространяван с основния пакет) може да бъде с ограничен достъп по желание на авторите."

"Искаме също да е ясно, че версия 0.9.7 (известна още като версия 0.9.7+jt) е последната версия, разпространявана под GPL. Всички версии, започващи с 0.9.8-prerelease кода са лицензирани само чрез Creative Commons лиценз. ИЗРИЧНО отказваме правото да се импортира всякакъв код от 0.9.8-prerelease или по-късна версия в кода на 0.9.7 и по-ранни версии. Разрешаването на това ще позволи внесения код да бъде публикуван под GPL лиценз, а това не е нещо което бихме искали да позволим. Авторите на модификации на 0.9.7 ще трябва да пре-публикуват модификациите като производни/модификации на 0.9.8 кода и да ги публикуват под същия Creative Commons лиценза. Трябва да бъде направено от оригиналния автор, тъй като само оригиналния автор има правата да промени копирайт или лиценза за работата си. [Освен това, преработката на модификациите така или иначе е добра идея, защото механизмът за модифициране на играта е много по-изчистен във версиите от 0.9.8-prerelease нататък.]"
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.015s / 7 queries (0.002s), Ave: 0.015s - 0.015/1)