• Относно Легендата за Зеления Дракон

Настройки на играта 
Настройки на играта
Разреши убиването на други играчи 1
Битки с други играчи за ден 3
За колко дни са защитени играчите от PvP 5
Опит след който играчите могат да бъдат убивани в битка с друг играч 1500
Чистене на писаното от потребителите (филтрира лоши думи и разделя думи от над 45 символа) 1
Колко злато получава всеки нов играч 50
Нови Дни
Играча трябва да има по малко от колко битки в гората, за да получи лихва? 4
Максимална лихва (%) 10
Минимална лихва(%) 1
Игрални дни за календарен ден 4
Допълнителни ползвания на специалните умения на ден 1
Настройки на Банката
Максимум който играча може да заеме за ниво 200
Позволено ли е на играчите да пращат пари 1
Максимум който играчът може да преведе за ниво на получателя (ако преводите са разрешени) 100
Минимално ниво на което трябва да е играча за да превежда пари (ако преводите са разрешени) 1
Брой парични преводи, които играча може да получи за един ден (ако преводите са позволени) 5
Общ максимум играч може да преведе на други за ниво (ако преводите са разрешени) 100
Гората
Битки в Гората за ден 20
Създанията в Гората винаги оставят поне 1/4 от възможното злато 1
Настройки на пощата
Ограничение в размера на съобщението 1024
Ограничение за брой съобщения в пощенската кутия 500
Трий автоматично стари съобщения след (дни) 60
Валидност на съдържанието
Дни да се пазят коментарите и новините? (0 за безкрайност) 90
За колко дни да се пазят акауните, в които не е влизано? (от 0 до безкрай) 1
Дни да се пазят акаунтите на ниво 1 без убийства на дракона (0 за безкрайност) 10
Дни за пазене на всички останали акаунти? (0 за безкрайно) 60
Секунди на неактивност преди автоматично изключване 900
Настройки на Наградите на Даг Дърник
Минимална награда за ниво на жертвата 50
Максимум за ниво на жертвата за обява 200
Минимално ниво на героя за да бъде обект на награда 3
Процент от наградата удържан от Даг Дърник 10
Колко награди може да обяви играч на ден 5
Полезна информация
Времетраене на деня 6 hours
Текущо време в играта 4:27 am
Текущо време на сървера 2023-09-28 11:06:49 pm
Последен нов ден 10:00:00 pm
Следващ нов ден 04:00:00 am (04h 53m 11s)

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.022s / 9 queries (0.003s), Ave: 0.022s - 0.022/1)