• Създай Герой
Създай Герой
Как ще се наричаш на този свят?
Въведи парола:
Въведи отново за потвърждение:
Въведи имейл адреса си: (не е задължително -- но ако решите да не въвеждате, няма да има начин да ви възстановим паролата, ако я забравите!)

Вие сте Жена или Мъж?


Играчи, които никога не са влизали ще бъдат трити след 1 ден(дни) без развитие.
Играчи, които не са достигали 2-ро ниво ще бъдат трити след 10 дни без развитие.
Играчи, които са достигали веднъж до 2-ро ниво, ще бъдат трити след 60 дни без развитие.
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.013s / 8 queries (0.003s), Ave: 0.013s - 0.013/1)