• LoGD Новини
Внимание!!!!!!!!!!!!! Засядане на герои.
Изгарящ Slyncho2016-01-09 22:46:03
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.
Не влизайте в циганския катун.
Има проблем и героите засядат.


Новините за Wed, May 31, 2023 (Обяви 51 - 100 от 533)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор бяга редовно от тренировките на Двиредан, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle победи учителя си Сенсей Нета и премина на 11 ниво за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор бяга редовно от тренировките на Жерард, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор бяга редовно от тренировките на Унелит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle победи учителя си Двиредан и премина на 10 ниво за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Гут и премина на ниво 5 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle победи учителя си Цейлот и премина на 9 ниво за 6 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор умря в гората от Гигантска Топка Косми.
Буреездач Тюдор блъска главата си в един камък..."Идиот, идиот, идиот!" го чуха селяните да си повтаря.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Глиник и премина на 4 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Фие и премина на 3 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Мирерабанд и премина на 2 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ и бандата му жизнерадостни мъже бяха победени в гората от Буреездач Тюдор!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle загуби при схватка в гробището с Смразяващ призрак.
"Изкусителка Belle, липсата ти на умения е позор," заявява Смразяващ призрак.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle умря in the forest от Гном илюзионист.
"Знаете ли, Изкусителка Belle наистина си го просеше след всичко, което аз казах за нейната майка," споделя Гном илюзионист.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Робин Худ открадна 2126 злато от Буреездач Тюдор и го раздаде на бедните!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle победи учителя си Жерард и премина на 8 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Тюдор спечели титлата Бог за 1367 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор умря в гората от Журналист в таблоиден вестник.
"Много се радвам, че се сдобих с Вилица, дето беше на Буреездач Тюдор," възкликва Журналист в таблоиден вестник.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle победи учителя си Адварес и премина на 7 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи Дезертьор fyre в честна битка на полето на Ромар.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Адоавир и премина на ниво 14 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Гадриел елфическия ренджър и премина на ниво 13 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Целит и премина на ниво 12 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор бяга редовно от тренировките на Целит, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle победи учителя си Унелит и премина на 6 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Сенсей Нета и премина на ниво 11 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Двиредан и премина на ниво 10 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор бяга редовно от тренировките на Двиредан, затова той сам предизвиква на двубой непослушния си ученик.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Цейлот и премина на ниво 9 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Жерард и премина на ниво 8 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast умря в гората от Крещяща банши.
"Виждам Лондон, виждам Париж, виждам и долните гащи на Tricast!" споделя Крещяща банши.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Адварес и премина на ниво 7 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Изкусителка Belle победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 5 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Унелит и премина на ниво 6 за 2 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор беше възкресен от Рамиус.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast спечели титлата Бог за 3599 убийства на Зеления Дракон!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast уби ужасното същество, познато като Зеления Дракон. Хората по всички земи празнуват!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast демонстрира майсторлък в изработката на гъдулки!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tricast победи учителя си Йореш и премина на ниво 15 за 3 дена!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор умря в гората от Невидим човек.
"Буреездач Тюдор, липсата ти на умения е позор," заявява Невидим човек.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Буреездач Тюдор победи учителя си Гут и премина на 5 ниво за 1 ден!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.
Game Design and Code: Copyright © 2002-2005, Eric Stevens & JT Traub, © 2006-2007, Dragonprime Development Team
Design: Jade Template © Josh Canning 2004 of HFS
Виж PHP кода
Version: 1.1.1 Dragonprime Edition
(Page gen: 0.045s / 19 queries (0.012s), Ave: 0.045s - 0.045/1)